Професія бухгалтера доволі старовинна. Вже в Стародавній Індії існували бухгалтери по обліку ведення сільськогосподарського виробництва. Професія бухгалтера - одна з найдавніших і одна з найпоширеніших. Перші витоки її йдуть в глиб тисячоліть: 6000 років тому, в той момент, коли люди стали цілеспрямовано реєструвати факти господарського життя; 500 років тому, коли вийшла книга Луки Пачолі «Трактат про рахунки і записи», і почалося осмислення обліку, і, нарешті, 100 років тому, коли з'явилися перші теоретичні конструкції в області бухгалтерського обліку.

 Слово бухгалтер прийшло з німецької ще в часи Петра І і означає книгознавство.  Раніше професія «бухгалтер» розглядалася виключно, як робітник апарату, функцією якого є надання інформації. Дуже рідко його залучали до прийняття управлінських рішень. Проте, коли бізнес почав орієнтуватися на ринок, бухгалтери виявили, що їхня сфера відповідальності дуже зросла і бухгалтерський облік одержав гідне визнання в рамках функціонуючої системи.

Бухга́лтер (нім. Buchhalter, Buch — книга, Halter — тримач) — керівник операційних робітників, контролер законності і правильності здійснення операцій у банку, організатор технології цих операцій не тільки у своєму відділенні банку, але і на підприємствах та в організаціях, які обслуговує даний банк.

Технічною роботою він не займається, а виконує, як правило, лише контрольні функції, тобто перевіряє і підписує документи з деяких операцій, де помилки можуть спричинитись до втрат коштів і цінностей, або де потрібний контроль за збереженням фінансової дисципліни.

В обов'язки бухгалтерської служби входить ведення обліку матеріальних цінностей, нарахування заробітної плати, ведення податкового обліку, розрахунок і сплата податкових платежів і внесків у позабюджетні фонди, здача звітності в контролюючі органи. Головні бухгалтери розробляють для підприємства облікову політику, форми внутрішньої звітності, що керують роботою бухгалтерської служби. Нерідко додатково на людей цієї професії лягають обов'язки по веденню управлінського обліку або обліку за міжнародними стандартами. Якщо на підприємстві припинити вести облік, то діяльність дуже швидко буде паралізована. Не буде інформації по заборгованості покупців або постачальників, власники не будуть знати, справа приносить дохід або збитки. Тому робота бухгалтерів пов'язана з величезною відповідальністю.

Щоб бути хорошим бухгалтером, потрібно володіти допитливістю і прагненням до вивчення нового. Оновлення законодавства відбувається дуже часто, і щоб бути в курсі важливих змін, потрібно багато читати професійної літератури і відвідувати навчальні семінари. З іншого боку, важливо вміти відстоювати інтереси підприємства, бути справедливим, стресостійким. Бухгалтер – професія, яка передбачає спілкування з представниками податкової інспекції, позабюджетних фондів. Для цього потрібні твердість характеру і емоційна стабільність.