Оновлено бланки заяв про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства підповідно до Постанови КМУ № 68, яка набрала чинності 28 січня 2023 року

01.02.2023

Консультації щодо порядку застосування роботодавцями праці іноземних громадян можна отримати у відділі організації надання соціальних послуг Чернівецького обласного центру зайнятості за адресою:

м. Чернівці, вул. Університетська, буд.31, каб.2 або за тел. 52-39-60 за графіком:

понеділок – п’ятниця з 8:30 до 12:30 та з 13:00 до 17:00.

29.01.2018

„Згідно із статтею 422 Закону України „Про зайнятість населення” для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:

17.01.2018

Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства 

31.08.2021

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) безробіття - соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела існування;

2) безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи;

18.01.2018

Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

22.12.2017