Чернівецький обласний центр зайнятості оголошує відбір закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання (далі – Відбір) на постійно діючій основі, що здійснюється відповідно до нової редакції Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання, яка була затверджена наказом МСП від 25.10.2019 №1553 «Про внесення змін до наказу МСП України від 16.05.2013 №269» (далі – Порядок).

Для участі у Відборі в частині організації професійного навчання закладам освіти необхідно надати наступні документи:

 1. пропозицію про участь у Відборі (у довільній формі, яка підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою);
 2. інформацію про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);
 3. інформацію про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);
 4. кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;
 5. інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики (у довільній формі, яка підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою);
 6. інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами (у довільній формі, яка підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою).

Для участі у Відборі в частині організації проживання в період навчання необхідно надати наступні документи:

 1. інформацію про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання (у довільній формі, яка підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою);;
 2. інформацію про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством (у довільній формі, яка підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою);;
 3. кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

Кошторис витрат на професійне навчання однієї особи або кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу повинен бути затвердженим керівником закладу освіти (або уповноваженою особою), скріпленим печаткою закладу освіти та підписаним головним бухгалтером закладу освіти (або уповноваженою особою).

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

 • місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (Чернівецька область);
 • наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);
 • наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;
 • наявність баз для проведення виробничої практики.

 

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є:

 • відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

Прийом документів здійснюється на постійній основі

у робочі дні з 8,30 до 1630 годин за адресою:

58000, м. Чернівці, вул. Університетська, 31,

Чернівецький обласний центр зайнятості,

кабінет 4 (відділ організації профнавчання Чернівецького ОЦЗ).

Телефон для довідок: (0372) 52-21-37.

Засідання Комісії з Відбору закладів освіти проводиться протягом 10 робочих днів із дня отримання пропозиції закладу освіти. Комісія перевіряє комплектність і правильність поданих пропозицій, відповідність закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних. У разі наявності аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів письмово повідомляє про них заклад освіти.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 Порядку заклади освіти повинні забезпечувати актуальність інформацій, які були надані на Відбір в тому числі і про вартість навчання та (або) проживання. У разі зміни відповідних даних заклади освіти протягом 15 робочих днів подають оновлену інформацію до Чернівецького обласного центру зайнятості.

 

 

Орієнтовний перелік професій, за яким планується організація професійного навчання зареєстрованих безробітних

№ п/п

Професія

Код професії, спеціальності

1

Адміністратор

4222

2

Бармен

5123

3

Верстатник деревообробних верстатів

7423

4

Електрогазозварник

7212

5

Електромеханік з ліфтів

7241

6

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

7

Кондитер

7412

8

Кухар

5122

9

Ліфтер

8333

10

Манікюрник

5141

11

Машиніст крана (кранівник) 

8333

12

Машиніст екскаватора

8111

13

Монтер колії

7129

14

Оператор заправних станцій 

8155

15

Оператор котельні

8162

16

Офіціант

5123

17

Перукар (перукар – модельєр)

5141

18

Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва

6131

19

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241

20

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7233

21

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7231

22

Слюсар-ремонтник

7233

23

Слюсар-сантехнік

7136

24

Столяр

7422

25

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331

26

Швачка

7436

Напрямки підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення

(до 72 годин)

 

Основи підприємницької діяльності

 

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

 

Чергова перевірка знань за професією "Оператор котельні"

 

Навчання та чергова перевірка знань персоналу з обслуговування малометражних котлів потужністю до 0,1 МВт

 

Безпека праці опалювачів на твердому паливі