щодо укладання з іноземцем чи особою без громадянства трудового договору (контракту) при видачі дозволу на  застосування праці іноземця.

Наголошуємо, що згідно до частини четвертої статті 42-7 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніше як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладання трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно пункту 2 частини другої статті 42-10 Закону України «Про зайнятість населення» територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, скасовує виданий дозвіл у разі неподання роботодавцем у встановлений Законом строк копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, якщо подання такої копії є обов’язковим відповідно до цього Закону.