Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.

Ще в прадавні часи люди використовували паяння для виготовлення зброї, ювелірних виробів, знарядь праці. Поступовий розвиток ливарної справи привів до виникнення ливарного зварювання.

Ливарне зварювання використовувалось для виго­товлення виробів з міді, олова, срібла та золота. Пізніше почали використовувати залізо, яке через високу температуру плавлення не піддавалось обробці. Пройшло багато поколінь металообробників поки винайшли горнове зварювання заліза. Але металообробники не стояли на досягнутому, тому винайшли електричне дугове зварювання. Наприкінці XIX століття французький хімік Ле-Шательє винайшов ацетиленокисневе полум'я, а на початку XX французькі інженери Пінар і Фуше застосували його для зварювального паяльника. Так почалося промислове освоєння газового зварювання.

З відновленням фабрик, заводів в Україні активно розвивається промисловість. Великим попитом в Україні користується професія електрогазозварник, ще зовсім недавно не досить престижна. Зварювання - надійний та економічний спосіб нероз'ємного з'єднання деталей машин, конструкцій та споруд. Суть його - в утворенні міцних зв'язків між атомами і молекулами з'єднувальних тіл завдяки місцевому зчепленню під тиском чи особливому виду деформацій. Неможливо уявити сучасне навколишнє середовище, без застосування такого міцного і доступного способу з'єднання, як зварювання.

Саме в Україні вперше в світі були розроблені та стали використовуватися електричні контактно-стикові зварювальні машини та машини для точкового та багатоточкового електричного зварювання, автоматичні зварювальні апарати, створені Є.О. Патоном. Розроблені технології, створені устаткування і матеріали, що дозволяють виконувати зварювання в найрізноманітніших умовах:

 • на землі;
 • під водою;
 • в космічному просторі.

Зварювання необхідне майже у всіх галузях господарчого комплексу, воно і надалі буде розвиватися і вдосконалюватися.

Кваліфікаційні вимоги.

Електрогазозварник 2 розряду повинен знати:

- основи знань про будову і принцип дії: електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі; баластні реостати; зварювальні агрегати; перетворювачі;

- основи знань про будову і принцип дії газозварювальної апаратури і газорізальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); різаки (інжекторні, безінжекторні для роботи на рідинному пальному); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони та вентилі до них; редуктори; трубопроводи і рукави; зварювальних напівавтоматів: для механізованого зварювання в активних газах і під шаром флюсу;

- зварювальних автоматів: для зварювання під шаром флюсу і середовищі активних газів; газової апаратури;

- види, способи і основні прийоми підготовки кромок; виробів для зварювання, вимоги до прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;

правила вибору режимів дугового і газового зварювання та кисневого різання;

- основні властивості і вимоги до електродів, зварюваного металу і сплавів, газів (кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (газ, бензин), які застосовує під час зварювання;

залишковий тиск газу в балонах, який допускається;

правила забезпечення захисту шва під час зварювання в захисному газі і під шаром флюсу;

- призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;

призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів (вольтметр, амперметр, манометр);

причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; характеристику газового полум’я;габарити лому за Державним стандартом.

Повинен уміти:

виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій  із вуглецевих сталей першої групи зварюваності, Ст. 1-Ст. 4 (кп, пс, сп) 08-25 15К, 20К  в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва товщиною до 10мм, встик без скосу кромок, зі скосом кромок суцільним однобічним і двобічними швами; зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і переривчастим одношаровим швом; зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок;

виконувати ручне кисневе різання бензинокисневими різаками  і газокисневими різаками сталевого легковагового і важкого лому;

виконувати кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей першої групи розрізуваності (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2) за розмічанням вручну, на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах;

готувати газові балони до роботи. Обслуговувати газову апаратуру відповідно до ДСТУ;

прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях;

готувати вироби, вузли та з’єднання під зварювання. Зачищати шви після зварювання; забезпечувати захист зворотної сторони шва в процесі автоматичного і механізованого зварювання в захисних газах;

наплавляти прості невідповідальні деталі. Усувати раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках;читати прості креслення (до двох основних проекцій).

4. Загально-професійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
 • Вимоги професії до особистості працівника.

Успішно працювати електрогазозварником зможе не кожний. Ця професія вимагає від працівника певних індивідуально-психологічних якостей. Електрогазозварник повинен мати добру зорову, короткочасну та оперативну пам'ять, зосередження та стійкість уваги, практичне мислення, розвинену просторову уяву, високий невербальний інтелект. Електрогазозварник - це емоційно стійка, вольова, спокійна і впевнена в собі людина. Зварнику повинні бути притаманні самостійність, рішучість, акуратність в роботі, зібраність, наполегливість у подоланні труднощів, відповідальність.