Додаток 4

до наказу Чернівецького  обласного центру зайнятості

від 21.12.2021 р.№ 569

Інформаційна картка адміністративної послуги
 про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що приймають міські та районні філії Чернівецького ОЦЗ

 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Чернівецький обласний центр зайнятості

2.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги, телефон, адреса електронної пошти, веб-сайт

м. Чернівці, вул. Університетська,31

тел. 55-32-70, тел./факс: 51-18-87,

e-mail: ocz@cvocz.gov.ua

www.dcz.gov.ua/chn

3.

Режим роботи

Понеділок - п’ятниця: з 8.30 до 17.00 
Перерва з 12.30 до 13.00

Інформація про філії які надають адміністративні послуги

4.

Надання адміністративної послуги

Вижницька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Герцаївська районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Глибоцька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Заставнівська районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Кельменецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Кіцманська районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Новоселицька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Путильська районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Сокирянська районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Сторожинецька районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Хотинська районна філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Чернівецька міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості

Новодністровська міська філія Чернівецького обласного центру зайнятості

5.

Місце знаходження надання адміністративної послуги, телефон, адреса електронної пошти, веб-сайт

Чернівецька обл., Вижницький р-н., м. Вижниця, вул. Українська, 94 а,  тел.0230-2-14-08

e-mail: rcz2401@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Чернівецький р-н., м. Герца, вул. Центральна, 6 Б, тел. 0240-2-19-72

rcz2402@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Чернівецький р-н., смт. Глибока, вул. Центральна, 89, тел. 0234-2-11-43 rcz2403@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Чернівецький р-н., м. Заставна, вул. Незалежності, 100, тел. 0237 -3-17-97 rcz2404@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Дністровський р-н., смт. Кельменці, вул. Головачука, 6, тел. 0232-2-05-54 rcz2405@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Чернівецький р-н., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 8, тел. 0236-2-13-19 rcz2406@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Чернівецький р-н., м. Новоселиця, вул. Центральна, 108, тел. 0233-5-06-58 rcz2407@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Вижницький р-н., с.м.т. Путила, вул. Українська, 138, тел. 0238-2-21-63 rcz2408@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Сокиряни, вул. Перемоги,18, тел. 0239-2-24-72 rcz2409@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Чернівецький р-н,  м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 82 б, тел.0235-2-30-08  rcz2410@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Дністровський р-н., м. Хотин, вул. Святопокровська, 80, тел. 0231-2-19-19 rcz2411@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Чернівці, вул. Воробкевича, 37, тел 0372-52-41-37  rcz2412@cvocz.gov.ua

Чернівецька обл., Дністровський р-н., м. Новодністровськ, мікрорайон «Сонячний» ЗОШ №3, тел. 0241-3-41-74  rcz2413@cvocz.gov.ua

6.

Режим роботи

Вижницька районна філія - з 8.30 до 17.00  перерва з 13.00 до 13.30

Герцаївська районна філія - з 8.30 до 17.00 перерва  30 хв згідно з графіком організації прийому клієнтів.

Глибоцька районна філія - з 8.30 до 17.00 перерва  30 хв згідно з графіком організації прийому клієнтів з 12.30 до 13.00  з 13.00 до 13.30.

Заставнівська районна філія - з 8.30 до 17.00 перерва  30 хв згідно з графіком організації прийому клієнтів.

Кельменецька районна філія - 8.00 до 17.15 п’ятниця 8.00 до 16.00 перерва 60 хв згідно з графіком організації прийому клієнтів.

Кіцманська районна філія - з 8.30 до 17.00 перерва з 30 хв згідно з графіком організації прийому клієнтів з 13.00 – 13.30.

Новоселицька районна філія - з 8.00 до 17.15 п’ятниця  з 8.00 до 16.00 перерва 60 хв згідно з графіком організації прийому клієнтів.

Путильська районна філія – з 8.00 до 17.15 п’ятниця  з 8.00 до 16.00 перерва 60 хв згідно з графіком організації прийому клієнтів.

Сокирянська районна філія - з 8.30 до 17.00 перерва  30 хв згідно з графіком.

Сторожинецька районна філія - з 8.00 до 17.15 п’ятниця  з 8.00 до 16.00 перерва 60 хв згідно з графіком організації прийому клієнтів з 12:00 по 13:00 з 13:00 по 14:00.

Хотинська районна філія - з 8.30 до 17.00 перерва  30 хв згідно з графіком.

Чернівецька міська філія - з 8.30 до 17.00 перерва - 30 хв згідно з графіком організації прийому клієнтів з 12:30 до 13:00.

Новодністровська міська філія - з 8.30 до 17.00 перерва  30 хв згідно з графіком організації прийому клієнтів з 12:30 до 13:00

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закон України «Про зайнятість населення»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Умови для одержання адміністративної послуги

Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про внесення змін до дозволу у разі виникнення однієї з таких обставин:

1) зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

3) зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

9.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для внесення змін до дозволу роботодавець подає заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає:

1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

2) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, - проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).

Підтвердження зміни найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізації або виділу юридичної особи - роботодавця територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються роботодавцем безпосередньо або уповноваженою ним особою.

11.

Платність надання адміністративної послуги

 Безоплатна

12.

Строк надання адміністративної послуги

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення протягом 3 робочих днів з дня отримання відповідної заяви та протягом 2 робочих днів надсилаємо роботодавцям копію цього рішення.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 Підставами для відмови у внесенні змін до дозволу є:

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 42-6 Закону України «Про зайнятість населення»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

Рішення про відмову у внесенні змін до дозволу повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) для відмови.

Відмова у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.

У разі відмови у внесенні змін до дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.

Після усунення підстав для відмови у внесенні змін до дозволу роботодавець може повторно подати документи.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення змін до дозволу

15.

Способи отримання результату (відповіді)

У разі відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 42-8 Закону України «Про зайнятість населення», територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення про внесення змін до дозволу у строки, встановлені статтею 42-6 Закону України «Про зайнятість населення», та протягом двох робочих днів надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою, а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення .

16.

 Примітка

На офіційному сайті Чернівецького обласного центру зайнятості у розділі «Видача дозволів іноземцям» розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги внесення змін до дозволу.