Додаток 2

до наказу Чернівецького  обласного центру зайнятості

від   17.07.2019 р. №    233

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Чернівецький обласний центр зайнятості

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Суб'єкт надання адміністративної послуги

Чернівецький обласний центр зайнятості

2.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги, телефон, адреса електронної пошти, веб-сайт

м. Чернівці, вул. Університетська,31

тел. 55-32-70, тел./факс: 51-18-87,

e-mail:  ocz@cvocz.gov.ua

www.dcz.gov.ua/chn

3.

Режим роботи

Понеділок - п’ятниця: з 8.30 до 17.00 
Перерва з 12.30 до 13.00

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закону України «Про зайнятість населення»

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Закінчення дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (не пізніш як за 20 календарних днів до закінчення строку дії дозволу).

6.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:

1) заява за формою, визначеною постановою  Кабінетом Міністрів України  від «______»__________ 20 ____ р. № _______

2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

7.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються роботодавцем безпосередньо або уповноваженою ним особою.

8.

Платність надання адміністративної послуги

Платна.

Продовження дії дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно.

У разі платності:

8.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття. 42-4 Закону України «Про зайнятість населення»

8.2.

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Розмір плати за продовження дії дозволу становить:

1) для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

2) для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

3) для дозволів, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про продовження дії дозволу, яке надсилається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, поштою з повідомленням про вручення.

 Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення продовження дії дозволу, таке рішення скасовується.

Плата за  продовження дії дозволу зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

8.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Реквізити для перерахування коштів за видачу дозволу на застосування праці іноземних громадян:

Отримувач: Чернівецький обласний центр зайнятості

Код отримувача (ЄДРПОУ):  05392708

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача (МФО): 899998

Р/р 37177304124001 – інші надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування (символ 304).

 

Призначення платежу: за видачу дозволу на застосування праці іноземного громадянина  (ПІпБ, громадянство) на підприємстві (назва ПОУ).

9.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняте рішення надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою і розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття.

10.

Примітка

На офіційному сайті Чернівецького обласного центру зайнятості у розділі «Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні» розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.