Додаток 9

до наказу Чернівецького  обласного центру зайнятості

від _14.11.2022_   №  440

Інформаційна картка адміністративної послуги
зі видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Чернівецький обласний центр зайнятості

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

58000  м. Чернівці, вул. Університетська, 31

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - п’ятниця: з 8.30 до 17.00 
Обідня перерва з 12.30 до 13.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної  пошти та веб-сайт  суб'єкта надання адміністративної послуги

тел./факс: (0372) 55-32-70

e-mail: ocz@cvocz.gov.ua

//https://chn.dcz.gov.ua

 

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закон України

Закон України «Про зайнятість населення»

 

Умови отримання адміністративної послуги

5.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення роботодавця

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

У разі втрати дозволу роботодавець повідомляє про це регіональний центр зайнятості, який видав дозвіл.

      Заява у довільній формі про видачу дублікату дозволу.

У разі пошкодження дозволу його дублікат видається за умови подання роботодавцем відповідної заяви разом із пошкодженим дозволом.

7.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або уповноважена ним особа.

8.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

9.

Строк надання адміністративної послуги

Сім робочих днів з дня отримання заяви

10.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

11.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення оформлення наказом регіонального центра зайнятості та не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття розміщується на офіційному веб-сайті регіонального центра зайнятості та повідомляється роботодавцю засобами електронного зв’язку