Лікар-педіатр - це фахівець, професійна сфера діяльності якого поширюється на діагностику фізичного та психічного розвитку дитини, надання рекомендацій по вигодовуванню і вихованню дитини, лікуванню і профілактиці різних захворювань. Це дитячий лікар, який спеціалізується на всебічному розвитку дитини і контролі стану її здоров'я. Лікар педіатр – це фахівець, який спостерігає за дитиною і лікує її з першого дня її життя і до 18 років.

Історія розвитку педіатрії в Україні тісно пов'язана з історією медицини і світової педіатрії. Великий лікар античного світу Гіппократ (460—372 pp. до н. е.)  мав величезний вплив на всі подальші етапи розвитку медицини і до наших днів. Звичайно, Гіппократ не був педіатром, але його роботи свідчать, що, вивчаючи хвороби у дорослих, він звернув увагу на особливості дитячого організму. Пізніше особливе значення мала також книга Сорана Ефесського «De arte obstetrica», що дозволило вважати його першим педіатром Риму. Праці лікарів античності мали великий вплив на їх послідовників, наприклад, одним з великих лікарів середньовіччя був Абу Бакра Ар-Разі (865—925рр), його називали « арабським Гіппократом».

На початку XVII ст. у розвитку медицини в Україні певну роль почали відігравати братства. У 1615 р. виникло Київське братство, яке мало свій госпіталь.

Київська Братсько-Могилянська академія, заснована в 1632 p., мала великий вплив на розвиток вітчизняної науки, у тому числі на підготовку національних медичних кадрів. Її вихованцями були Богдан Хмельницький, Григорій СковородаП. П. Гулак-Артемовський.

Значний внесок в розвиток педіатрії як науки зробив наш видатний земляк Степан Хомич Хотовицький (1796—1885), ім'я якого посідає почесне місце в історії світової і вітчизняної медицини. Вперше С. Х. Хотовицький застосовує для діагностики хвороб у дітей методики пальпації, перкусії, аускультації. Проте найвидатнішою подією в житті С. Х. Хотовицького, що принесла славу йому і всій медичній громадськості Росії, був вихід у світ у 1847 р. першого оригінального посібника з педіатрії «Педіятрика» (900 с.).

Яким повинен бути педіатр, який лікар повинен лікувати  дитину?

В першу чергу, називатися хорошим лікарем може тільки досвідчений фахівець, який володіє знаннями і практичними навичками. Він може точно діагностувати стан дитини, навіть якщо та ще не може сформулювати скаргу.

Компетентність та сумлінність, чесність та порядність, етичність у взаєминах з пацієнтами та батьками дітей, співчуття і співпереживання – професійні риси лікаря-педіатра.

Лікар-педіатр повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині; організацію педіатричної допомоги; права, обов’язки та відповідальність лікаря-педіатра; показники роботи лікувально-профілактичних закладів, пологових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, дитячих будинків, станцій швидкої допомоги та інших установ ,перша робота яких пов’язана з обслуговуванням дітей; основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології, кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, імунології, генетики та фармакології; клініку, методи профілактики, діагностики та лікування основних соматичних і інфекційних захворювань, патологічних станів у дітей; суб’єктивні, об’єктивні та спеціальні методи обстеження дітей, трактування даних цих обстежень; сучасну класифікацію дитячих хвороб; питання диспансеризації хворих дітей і профілактики хронічних форм захворювань; правила видачі довідок та листів непрацездатності по догляду за хворою дитиною; питання організації і завдання гігієнічного навчання та виховання дітей; принципи раціонального (збалансованого) вигодовування і харчування дітей, дієтотерапію при різних видах патології; правила оформлення медичної документації; передові інформаційні та Iнтернет технології; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.

Лікар-педіатр повинен мати повну вища освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Педіатрія”. Спеціалізація за фахом “Педіатрія” (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста.