На сьогоднішній день надання послуг, в тому числі послуг зв’язку, є однією з найбільш привабливих сфер бізнесу, що займає друге місце у світі після фінансово-банківської діяльності. Введення інтегрованої робітничої професії ”оператор телекомунікаційних послуг” пов’язане з розвитком технологій і підвищенням попиту на виконання багаточисельних телекомунікаційних послуг, як традиційних (поштового зв'язку, електрозв’язку, касових операцій) так і новітніх (Інтернет послуги, послуги копі центрів, передача електронних даних, електронна пошта, відео – та конференц-зв’язок, інтерактивні медіа та інше).

Виробничі функції та вміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності:

 приймає, обробляє та видає всі види внутрішніх та міжнародних поштових відправлень; приймає, обробляє та оплачує грошові перекази внутрішні та міжнародні; виплачує пенсії та грошові допомоги; обробляє вхідну пошту; готує до відправки прийняті поштові відправлення; видає листоношам кореспонденцію, грошові перекази, відомості та одноразові доручення, готівку для виплати пенсій на дому; оформлює дефектну пошту; обробляє письмову кореспонденцію на поштообробних машинах; одержує, розсилає знаки поштової оплати та інші умовні цінності;

 здійснює передплату на періодичні видання (анулювання та переадресування передплати); реалізовує знаки поштової оплати; складає сортувальні таблиці і вносить зміни до них; сортує і розкладає поштові відправлення та періодичні видання по доставочних дільницях та видає їх листоношам; розкладає поштові відправлення та періодичні видання в абонентські скриньки, що розміщені у відділеннях зв’язку;

 приймає оплату від споживачів (абонентів) за комунальні послуги; нараховує (вручну або автоматизовано) плату за надання поштових та телекомунікаційних послуг;

 приймає внутрішні та міжнародні телеграми та передає їх засобами електрозвз’яку; контролює своєчасне отримання плати за послуги електрозв’язку, надані по телефону; опрацьовує абонентську картку; виконує перерахунки плати за надані послуги;

 оформляє та розсилає рахунки клієнтам за послуги електрозв’язку, що надані у кредит, та підприємствам за безготівковими розрахунками;

 оформляє заявки на встановлення телефону, складає списки пільгових заяв, приймає заявки від абонентів про пошкодження в роботі телефонів та радіоточок і організовує роботу щодо їх усунення; обробляє наряди на встановлення та переустановлення телефону, на усунення пошкоджень на лінії, в обладнанні і в абонентських установках; приймає та передає повідомлення, надає довідки засобами фіксованих мереж телекомунікацій;

надає Інтернет послуги та послуги з електронного передавання повідомлень та інформації; надає послуги відеотелефонного зв’язку, конференц-зв’язку; приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови, здійснює розрахунки; обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор; обслуговує автоматизований переговорний пункт; обслуговує кінцеве обладнання при наданні послуг рухомого радіозв’язку та надає інформаційні послуги щодо його використання;

 виконує операції з приймання, визначення справжності та платіжності, обліку, сортування зберігання, видачі готівки та інших цінностей; сортує грошові білети і монети за номіналами; виявляє фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети і монети; складає касову звітність; зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; виконує касові операції на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА); підраховує суму виручки за день і звіряє її з відповідними документами; дотримується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

 

Професійно важливі якості: хороший слух, розподіл і переключення уваги, великий обсяг короткочасної пам'яті, словесно- логічне мислення.

Необхідні якості: акуратність, терпіння, уважність, гарна пам'ять. Професія оператора телекомунікаційних послуг вимагає великої віддачі, енергії, відмінного здоров'я, специфічних знань. Але головна якість, якою повинні володіти працівники - це, звичайно, людяність, адже за час своєї роботи їм доводиться спілкуватися з різними людьми, і до кожного з них потрібно знайти підхід.