При підготовці копій  документів, які подаються  роботодавцями до регіонального центру зайнятості, зокрема копій трудових контрактів та їх проектів, слід керуватись наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ). Пунктом 5.27 ДСТУ визначено, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Засвідчення роботодавцем копії проекту трудового договору (контракту) з порушенням вимог пункту 5.27 ДСТУ 4163-2003 є підставою для зупинення розгляду заяви про видачу дозволу на застосування праці іноземця згідно пункту 3 частини третьої статті 42-8Закону.