Робітник фермерського господарства -  працівник, зайнятий виробництвом сільськогосподарської продукції і продуктів тваринництва.

   Фермерство - виробництво сільськогосподарської продукції і продуктів тваринництва на основі сучасних технологій, організація переробки, зберігання і збуту с/г продукції.

Історія створення фермерських господарств:

    Зародження фермерства як особливої форми агроформувань в Україні припадає на 1989-90 рр. У 1991 р. їх налічувалось 2,7 тис. га, а загальна площа сільськогосподарських угідь становила 52,5 тис. га. Найбільшого поширення в цей час фермерство набуло у Західному регіоні. Це було зумовлено багатоукладністю сільського населення, хутірським розселенням, збільшенням розмірів присадибних ділянок та низкою інших чинників.

     В Україні, як і в більшості високорозвинутих країн світу, в аграрному секторі домінує сімейна форма господарювання. Про це свідчить той факт, що майже 75% фермерських господарств у нашій державі засновані на праці однієї сім'ї, близько 25 % – двох-трьох сімей і тільки невелика кількість – на базі більше трьох сімей.

Особливості роботи:

      Порівняно з особистими селянськими господарствами, ферми мають значно більші наділи; високий рівень механізації праці; дотримуються вимог технології виробництва; застосовують інновації та сучасні технології; мають налагоджені зв'язки з банками, страховими компаніями, іншими суб'єктами господарювання; мають краще інформаційне забезпечення; вищий рівень кваліфікації та освіти працівників.

    Фермерство – це дуже ризикована справа, в ній багато що залежить не від людини, а від погоди, ринку і його величності випадку. Однак, добре організоване фермерське господарство може приносити великі прибутки.

Вимоги до індивідуальних рис

    Фермер повинен володіти такими рисами, як висока працездатність, фізична сила і витривалість, уміння працювати навіть в несприятливих погодних умовах (наприклад, у відкритому полі в негоду). Зрозуміло, йому потрібні знання і навики, що стосуються специфіки виробництва тієї сільськогосподарської продукції, якою він займається.

Вимоги до професійної підготовки

    Справжньому фермеру не обійтися без знань з рослинництва, дендрології, бджільництва, птахівництва, тваринництва залежно від напрямку роботи фермерського господарства. Необхідний також досвід роботи з сільськогосподарською технікою. Незалежно від рівня фермерського господарства, потрібні спеціальні знання з основ агротехніки, зоотехніки, ветеринарії, санітарії; способів обробки сільськогосподарської продукції; правил техніки безпеки при роботі з сільськогосподарськими машинами та інвентарем, особливості роботи з отрутохімікатами, добривами, гербіцидами, які застосовуються у сільському господарстві тощо.

Характер роботи

Праця робітника фермерського господарства належить до розряду фізичної праці середньої тяжкості. Робітниками можуть працювати як жінки, так і чоловіки різного віку. Фермер організовує та виконує широкий спектр трудових операцій, адже йому доводиться керувати машинно-тракторними агрегатами, виконувати ремонтні, слюсарні, зварювальні, будівельні роботи, займатися селекцією, збиранням, переробкою, збереженням поголів’я, заготовкою кормів, боротися зі шкідниками сільськогосподарських культур, надавати ветеринарну допомогу тваринам.

Медичні обмеження:

Робітником фермерського господарства може працювати практично будь-яка здорова людина, але недоцільно опановувати цю професію людям, які мають загальні захворювання, що обмежують рухливість (хвороби серцево-судинної системи, суглобів, нирок і т.д.).