Додаток 10

до наказу Чернівецького  обласного центру зайнятості

від 14.11.2022  № 440

 

Технологічна картка адміністративної послуги

із видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Чернівецький обласний центр зайнятості

 

п/п

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна

посадова

особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи

(дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дії, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви з пакетом документів

Провідний документознавець відділу організаційної роботи та архівної справи

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день надходження

2.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо скасування дозволу

Директор або

його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

7 робочих днів з дня отримання заяви

3.

Повідомлення роботодавця про прийняте рішення

Начальник відділу організації надання  послуг роботодавцям, провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання  послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1 робочий день після прийняття відповідального рішення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дублікату дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або

в суді.