Додаток 8

до наказу Чернівецького  обласного центру зайнятості

від  08.04.2019 №120

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Внесення змін  до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Чернівецький обласний центр зайнятості

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи

(дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області поданих заяви та документів

Провідний документознавець відділу організаційної роботи та архівної справи

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день отримання документів

2.

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості в області щодо видачі дозволу

Директор або

його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Впродовж 1-3 робочих днів з дня реєстрації документів

3.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Начальник відділу організації надання  послуг роботодавцям, провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом 1-2 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення