Додаток 5

до наказу Чернівецького  обласного центру зайнятості

від 08.04.2019 №120

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Видача дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства

 

Чернівецький обласний центр зайнятості

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи

(дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація територіальним органом Державної служби зайнятості в області поданих заяви та документів

Провідний документознавець відділу організаційної роботи та архівної справи

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день отримання документів

2.

 

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо повноти їх обсягу та відповідності їх вимогам статті 42-2  Закону України «Про зайнятість населення»

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом наступного робочого дня після прийняття заяви .

3.

Прийняття рішення територіальним органом Державної служби зайнятості в області щодо видачі дозволу

Директор або його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Впродовж 7 робочих днів з дня реєстрації документів

4.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання  послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом 2 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення

5.

Оформлення та видача дозволу

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання  послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям

За умови звернення роботодавця після  зарахування коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, зазначений територіальним органом