Додаток 6

до наказу Чернівецького  обласного центру зайнятості

від 14.11.2022  №  440

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з внесення змін  до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Чернівецький обласний центр зайнятості

 

Етапи опрацювання звернення

 про надання адміністративної послуги

Відповідальна

 посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи

(дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви з пакетом документів та складання опису

Провідний документознавець відділу організаційної роботи та архівної справи

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день надходження заяв

2.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Начальник відділу організації надання  послуг роботодавцям, провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання  послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом наступного робочого дня після отримання заяви

3.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявність підстав)

Директор або

його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

4.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Начальник відділу організації надання  послуг роботодавцям, провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям

Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

5.

Прийняття рішення регіональним центром зайнятості щодо внесення змін до дозволу

Директор або

його заступники

Відділ організації надання послуг роботодавцям

3 робочих днів з дня отримання заяви та документів; строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

6.

Оформлення дозволу

провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання  послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям

1 робочий день з дати прийняття рішення, в межах встановлених строків

7.

Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги

провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації надання  послуг роботодавцям

Відділ організації надання послуг роботодавцям

У день звернення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у внесенні змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або

в суді.