Професія тракториста виникла з появою трактора, який був створений вперше в світі майстром Ф. Бліновим. Спочатку це був дуже примхливий в експлуатації і чутливий до ушкоджень агрегат, тому використовувався він лише у якості механічного приводу для різних механізмів. Трактор є одним із основних енергетичних засобів виконання різноманітних робіт не тільки в сільському господарстві, а й інших галузях народного господарства.

Трактор – основна машина в сільському господарстві, за допомогою якої обробляють ґрунт, виконують основні роботи по догляду за культурними рослинами, перевозять вантажі тощо. Кожний п’ятий працівник сільського господарства – тракторист.

Ця цікава і романтична професія для тих хто любить природу відкриває широкі можливості для вдосконалення професійної майстерності та втілення на практиці творчих задумів. Сучасний трактор – машина дуже складна, в її конструкції поєднані досягнення багатьох наук – теплотехніки, гідравліки, механіки, електроніки, конструювання, технології машинобудування, а також наук, пов’язаних з експлуатацією тракторів

В той час, коли в державній, колективній, індивідуальній власності перебуває велика кількість тракторів вітчизняного та іноземного виробництва ефективність їх використання значною мірою залежить від рівня кваліфікації осіб, які експлуатують цю техніку.

Сучасний тракторист володіє знаннями та навиками багатьох сільськогосподарських професій: водія, саме тракториста, механіка, знає будову і правила експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, систему технічного обслуговування машинно-тракторного парку, ознаки основних несправностей і способи їх усунення. Він має необхідні знання основних правил агротехніки і прогресивної технології механізованих робіт з вирощування сільськогосподарських культур.

Тракторист-машиніст працює на гусеничних і колісних тракторах з причіпними, навісними та напівнавісними сільськогосподарськими машинами і знаряддями, на зернових і спеціальних збиральних комбайнах. Тракторист виконує механізовані роботи з обробки ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, а також посіву, посадки сільськогосподарських культур і догляду за рослинами.

Сучасні трактори мають високі техніко-експлуатаційні показники, що забезпечують високу ефективність їх використання. Водночас ефективна та тривала робота тракторів, підтримання їх складових частин у робочому стані, своєчасне та якісне проведення технічного обслуговування і ремонту, підготовка до виконання конкретних технологічних операцій залежить від  досконалого вивчення будови тракторів, принципу дії їхніх вузлів, агрегатів механізмів та систем, правил виконання робіт з технічного обслуговування, вміння виявити несправності та кваліфіковано їх усувати.

Таким чином зміст роботи тракториста урізноманітнюється. Подальший розвиток професійної майстерності трактористи бачать завдяки засвоєнню ними нових технічних знань, навичок, а також умінь самостійно організувати високоефективну працю.