Учитель/вчитель (педагог) – людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Професія учитель – одна з найдавніших в історії людства. Однак визначити точні терміни її появи не представляється можливим. Зміст професії вчителя полягає у вихованні підростаючого покоління, тому доцільно зробити невеликий історичний екскурс, щоб з'ясувати, коли у людському суспільстві виникла потреба у вихованні та навчанні дітей, не втрачає своєї актуальності і донині.

На етапі общинного ладу ще не існувало професії «вчитель», але навіть у недалекому минулому спостерігалася спадкоємність поколінь. Так старші одноплемінники прагнули передати свій досвід молодому поколінню, адже людський рід не зміг би існувати і розвиватися, якщо б молоде покоління, змушене було починати все спочатку.

В міру ускладнення процесів суспільного виробництва, розвитку способів пізнання і стрімкого зростання наукових знань у суспільстві з'явилася потреба у спеціальній передачі знань, умінь і навичок.

Перші школи виникли в країнах Стародавнього Сходу у період формування рабовласницького суспільства. У Стародавньому Вавилоні, Єгипті, Ассирії, Фінікії вчителями виступали в основному жерці, які складали привілейовану касту. У касті жерців знання передавались від батьків до дітей, але існували і школи для жерців при храмах і у великих містах. Соціальний статус учительства був надзвичайно високим.

 Перша згадка про школу зустрічається в єгипетських джерелах, датованих за 2500 років до н. е. У державах Стародавньої Греції вчителями були вільні громадяни. Їх називали граматистами, педономами, дидаскалами чи педотрибами.

. У Стародавньому Римі вчитель вперше стає державним службовцем, який призначається самим імператором. Імператор також визначав особливий склад учителів для кожного типу шкіл, визначав коло їх обов’язків і суми гонорару. Учителями призначалися державні чиновники, які добре знали науки, а головне – багато подорожували, а тому і багато бачили, знали кілька мов, культуру, звичаї інших народів.

Видатні вчителі були у всіх народів і у всі часи. Серед них хотілося б відзначити чеського педагога-гуманіста Яна Амоса Коменського, швейцарського педагога Йогана Генріха Песталоцці, видатного педагога Росії Костянтина Дмитровича Ушинського, Антона Семеновича Макаренка, Василя Олександровича Сухомлинського, відомого педагога і діяча в галузі освіти середини XIX ст. Фрідріха Адольфа Вільгельма Дистервега, якого називали " учителем німецьких учителів, Карла Роджерса . Відомим у світі став сьогодні наш земляк Пшенічка Пауль Францович - Заслужений вчитель України переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine (2017), почесний член Лондонського інституту фізики, Найкращий вчитель фізики світу за версією Intel (2004). Найкращим педагогом-новатором України у 2018 за версією Global Teacher Prize Ukraine став учитель інформатики із Запоріжжя Олександр Жук, який навчає інформатиці дітей з особливими потребами в школі-інтернаті у Запоріжжі (на фото).

На сьогоднішній день частина педагогічних інститутів в Україні перетворені в педагогічні університети, з’явились нові типи педагогічних навчальних закладів. Все це супроводжується якісними змінами у підготовці педагогічних кадрів. Розширюється діапазон спеціальностей підготовки майбутніх фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах.

Таким чином, давня професія учителя на теперішній час набуває новий розвиток, який відображає потреби сучасної школи на шляху її гуманізації і демократизації.

Яким повинен бути вчитель?

Викладання вимагає повної самовіддачі, цілковитої витрати розумових, фізичних та духовних сил, вчитель зобов’язаний бути дуже тонким психологом, щоб уміти розпізнати найкращі якості та схильності у свого учня та допомогти їх розкрити. Учитель має намагатись знайти індивідуальний підхід до учня, бо кожен дитина має свій неперевершений та дивовижний талант від природи, а головна задача вчителя - допомогти розкритись його здібностям.

Педагог повинен бути коректним, уважно ставитися до дітей, виявляти цікавість до своєї роботи, предмету. Сучасному вчителю необхідно володіти такими якостями як терпіння, інтелігентність, освіченість, тактовність, уважність, мобільність, ерудованість та стресостійкість, мати почуття стилю, смаку, міри, на гарному рівні володіти технічними засобами та сучасними освітніми новинками.

Відмінними рисами справжнього педагога повинні бути нестримне бажання постійно саморозвиватися, самовдосконалюватись, неперервне розширення власного кругозору, вдосконалення та пошук нових методів викладання.