оп

При підготовці копій  документів, які подаються  роботодавцями до регіонального центру зайнятості, зокрема копій трудових контрактів та їх проектів, слід керуватись наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ).

02.02.2018

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить

02.02.2018