Перелік світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні

06.04.2018

При підготовці копій  документів, які подаються  роботодавцями до регіонального центру зайнятості, зокрема копій трудових контрактів та їх проектів, слід керуватись наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 №55, яким затверджено Національний стандарт України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ).

02.02.2018

1 січня 2018 року набрав чинності Закон України №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», відповідно до якого прожитковий мінімум для працездатних осіб на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2018 року становить 1762 гривні, а розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 01.01.2018 року складає 3723 гривні.

18.01.2018

Шановні роботодавці!

Звертаємо увагу, що 27.09.2017 набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23.05.2017 № 2058, яким внесені зміни до Закону України «Про зайнятість населення» (далі – Закон) в частині застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

18.09.2017

Відповідно  до частини 1, 2 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

02.03.2018

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить

02.02.2018

Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про внесення змін до дозволу за таких обставин

17.01.2018