оп

Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.

21.11.2018

Актуальні професії Чернівецької області  станом на 01.09.2018 року

19.09.2018

Актуальні професії Чернівецької області  станом на 01.08.2018 року

17.08.2018

Барометр професій у липні 2018 року

16.07.2018

Сестра медична – фахівець, який належить до середнього медичного персоналу в лікувальних закладах.

22.06.2018

Учи́тель/вчитель (педагог) – людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

20.09.2018

Електромонтажник-схемник — фахівець, який працює в галузі електрики і електротехніки, що займається монтажем електросхем, кресленнями, складає та паяє з’єднувальні шини, комутує магнітні станції та прилади (2-6 розряду).

22.08.2018

На сьогоднішній день надання послуг, в тому числі послуг зв’язку, є однією з найбільш привабливих сфер бізнесу, що займає друге місце у світі після фінансово-банківської діяльності. Введення інтегрованої робітничої професії ”оператор телекомунікаційних послуг” пов’язане з розвитком технологій і підвищенням попиту на виконання багаточисельних телекомунікаційних послуг, як традиційних (поштового зв'язку, електрозв’язку, касових операцій) так і новітніх (Інтернет послуги, послуги копі центрів, передача електронних даних, електронна пошта, відео – та конференц-зв’язок, інтерактивні медіа та інше).

08.08.2018

Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж. Конопатить, заливає свинцем і різними замінниками розтруби труб діаметром понад 300 до 900 мм. Установлює і замінює фасонні частини і арматуру на діючих мережах і магістралях. Визначає характер пошкоджень на мережах і магістралях. Відключає окремі частини трубопроводів, випорожняє і наповнює їх з установленням повітряних клапанів для впускання і випускання повітря. Промиває трубопроводи. Регулює роботу засувок на мережах і магістралях.

 

22.06.2018

Актуальні професії Чернівецької області станом на 01.05.2018 року

25.05.2018